Zo tel je niet langer af naar je pensioen


Druk je op de “pauze-knop”
of op de “als- knop” in het leven door te zeggen:
“Ik kan alleen maar gelukkig zijn als…”?
Druk dan op de “start-knop”
en vernieuw je keuze.
Nu!
Michael Bernard Beckwith

Sommige mensen willen zo snel mogelijk met pensioen en anderen willen niet stoppen met werken en gaan na hun pensioengerechtigde leeftijd gewoon door. Hoe kan je er voor zorgen dat je minder aftelt naar je pensioen?
We kunnen bepaalde aspecten van ons leven en de kwaliteit ervan zelf in handen nemen. We zijn niet voor alles afhankelijk van anderen of van de omgeving. Bovendien voelen we ons gelukkiger als we ons leven zelf in handen nemen en zo verantwoordelijkheid nemen over ons levensgeluk.

Maslow vond 5 basisbehoeften bij de mens. We kunnen op elk van deze basisbehoefte invloed uitoefenen op gebied van werk. Deze tips helpen je hierbij.

Fysiologische behoeften
Neem geregeld een adempauze: ons brein en ons lichaam kunnen niet permanent op actief staan. Beweeg zo veel mogelijk, binnen of buiten je werk. Zorg voor een gezonde lunchbox en eet regelmatig. Ons lichaam is ons voertuig door het leven dat dagelijks onderhoud en goede zorgen nodig heeft.

Veiligheidsbehoeften
Een inkomen dat voorziet in onderdak en waarmee dagelijkse uitgaven betaald kunnen worden, geeft veiligheid. Je uitgavenpatroon kan je aanpassen aan het inkomen. Houd rekening met mogelijks onverwachte uitgaven.
Respecteer de veiligheidsvoorschriften en ga veilig om met apparaten.
Daarnaast hebben we ook behoefte aan emotionele veiligheid: vergroot je zelfvertrouwen met succesverhalen, weet waar je naartoe wil en bespreek dit met je manager. Als jouw waarden dezelfde zijn als deze van je werkgever, vergroot dit je veiligheidsgevoel.

Sociale behoeften
Het is belangrijk dat je arbeidsstatuut voldoende rechtszekerheid geeft want dit verhoogt je gevoel van geborgenheid. Investeer in de contacten met je collega’s. Thuis werken is fijn omdat je dan geen file moet trotseren, en we hebben collega’s nodig voor sociaal contact.
Besteed voldoende tijd aan je gezin, je vrienden, je hobby’s. Ook al doe je je werk graag, deze contacten laden de batterijen weer op.
Communiceer open met je collega’s en leidinggevenden. Laat conflicten niet aanslepen. Wees helder, duidelijk en respectvol.

Waarderingsbehoeften
Waardeer anderen voor hun werk, geef en zoek steun en hulp. Vraag zelf feedback over je werk. Zorg ervoor dat de contacten met klanten, collega’s en leidinggevenden op een respectvolle manier verlopen. Geef jezelf waardering voor wat je doet.

Ontplooiingsbehoeften
Sta regelmatig stil bij de vraag of je doet wat je echt graag wilt, je je voldoende kan ontplooien in je job, je sterktes kan ontwikkelen en hoe je verder kan groeien. Trek lessen uit leermomenten en aanvaard je beperkingen. Zo sta je zelf aan het stuur van je loopbaan.
Zoek naar ideeën om vlotter te kunnen werken. Doe of leer regelmatig iets nieuw waarbij je uit je comfortzone moet komen. Speel in op de evoluties en wees pro-actief.

Reacties zijn gesloten.