Ik & mijn aanpak

Ik ben Annemie Peeters

Na een carrière van 15 jaar bij vredes- en ontwikkelingsorganisaties, ontdekte ik tijdens mijn eigen loopbaanbegeleiding dat ik me wilde toeleggen op therapie en persoonlijke coaching. Ik startte een eigen praktijk en ging werken als loopbaanbegeleider en jobcoach. Ik verliet een werk dat me vertrouwd was en geen geheimen meer voor me had, maar waar ik op uitgekeken was. Ik had andere vaardigheden en talenten ontwikkeld die stonden te trappelen om zich uit te leven. Ik overwon mijn struikelblokken en maakte de ommezwaai.

Waar ik nu sta, is het resultaat van een boeiende tocht waarin ik steeds op zoek ga naar de job en het leven dat bij me past en waar ik mezelf in kan uitleven. Ik ben uitdagingen aangegaan, heb nieuwe wegen ontdekt, heb mezelf voortdurend ontwikkeld. Dit heeft me tot een gelukkige werknemer en een gelukkig mens gemaakt. Dit maakt mijn leven rijk en boeiend.

Ik geniet met volle teugen van mijn werk als coach en loopbaanbegeleider. Ik krijg een energieboost als ik mensen laat thuis komen bij zichzelf en in hun job!

Het is mijn missie om mensen in contact te brengen met zichzelf, hun vitaliteit, talenten en passie en hen op weg te zetten, te stimuleren en te inspireren om dit in hun leven en werk te integreren. Op die manier werk ik mee aan mensen die hun verantwoordelijkheid nemen over hun loopbaan en levensgeluk.

Ik geloof hierbij dat:

  • Mensen optimaal functioneren als ze iets doen wat ze zelf willen doen
  • Mensen beter werken als ze het werk als zinvol ervaren
  • Mensen optimaal functioneren in hun werk als ze gelukkig zijn en hun passie leven
  • Mensen op die manier met plezier een bijdrage leveren aan het werk
  • Werkgevers en werknemers samen verantwoordelijkheid opnemen
  • De organisatie hiermee op een hoger niveau getild wordt

Ik ben ervan overtuigd dat elke mens verantwoordelijkheid kan nemen voor geluk in het leven. Hierbij ga ik ervan uit dat je al heel bent. Worden wie je in wezen al bent, daar gaat het om: een mens die leeft vanuit wat hem of haar innerlijk beweegt en bezielt, een mens die zin geeft aan het leven en zin heeft in het leven, een mens die zich bewust is van zijn/haar hele waaier aan talenten, vaardigheden, passies en kwaliteiten, een mens die bekwaam is autonoom in het leven te staan en volwassen weet om te gaan met uitdagingen en veranderingen.

Met een groot hart voor mensen werk ik in een sfeer van mildheid, acceptatie en liefdevolle aanvaarding waarin elke mens thuis kan komen bij zichzelf en tot bloei kan komen. Fundamenteel ga ik daarbij uit van de kracht van mededogen en respect voor ieders eigenheid. Op deze manier kan het zelfvertrouwen groeien, is diepgang en ontwikkeling mogelijk, verhoogt de levenskwaliteit en de levensvreugde.

Ik spreek je aan op je stuurmanschap en je verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en je eigen leven. Ik ga ervan uit dat iedere mens het vermogen bezit om eigen keuzes te maken en zichzelf te sturen. Zo streef ik ernaar dat je in een eenvoudig en eerlijk mens-zijn komt tot het opnemen van je verantwoordelijkheid in het midden van het maatschappelijke leven van elke dag.

Beroepsvereniging

Als stress en burn-outcoach ben ik lid van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches.

Naast loopbaanbegeleiding en burn-outcoaching kan je bij Solluna ook terecht voor:

  • coaching en therapie
  • meditatie

Alle informatie hierover vind je op de website van Solluna.