Deze vijf tips helpen je terug te keren na een burn-out

businessman holding signboard show back to work
Mooi zijn betekent
jezelf zijn.
Het draait niet
om de acceptatie van anderen.
Accepteer jezelf.
Thich Nhat Hanh

Twee op de drie werknemers voelen meer stress dan goed voor ze is. Bijna één op de tien kampt met een burn-out. Het zijn ontnuchterende cijfers die onlangs bekend gemaakt werden. Omdat kniezen geen zin heeft, pak je die burn-out beter aan voordat je opbrandt. Ook je werkgever kan hierin een rol opnemen.
Het woon-werkverkeer, de mentale en fysieke druk van onze job, de intensiteit waarmee we werken, de gevolgen daarvan op de balans werk-privé én de onzekerheid over het behouden van onze job: het heeft allemaal zijn invloed op ons stressniveau.
De HR-dienstverlener Securex bevroeg 600 HR-managers en 2.000 werknemers om te weten te komen wat de voornaamste oorzaken zijn van stress en burn-out en wat werknemers en werkgevers kunnen doen om de brand te blussen voor het te laat is. De resultaten van die enquête laten weinig aan de verbeelding over. 64 procent van de werknemers voelt zich té gestresseerd. Bij ruim een kwart leidt dat tot hoofdpijn, hartkloppingen, slaapstoornissen en concentratieverlies. Bijna één op de tien brandt volledig op en verdwijnt enkele maanden uit beeld met de diagnose ‘burn-out’.

Nieuwe wet volstaat niet
Dat werkgevers niet blind zijn voor wat er zich afspeelt op de werkvloer, blijkt ook uit de bevraging. 95 procent erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in deze problematiek. Het is alvast positief dat werkgevers de oorzaken in de eigen organisatie zien.
Vooral de stijgende werkdruk en de permanente bereikbaarheid van werknemers krijgen de zwartepiet toegeschoven. Technologie brengt alles binnen handbereik, 24 uur per dag, inclusief onszelf.
De nieuwe wet op psychosociale risico’s verplicht werkgevers om preventief op te treden tegen burn-out en stress op het werk. Volgens het Securex-onderzoek zal meer dan 80 procent van de grote organisaties en bijna 60 procent van de kleine organisaties tegen het eind van dit jaar maatregelen tegen burn-out hebben genomen.
De nieuwe wet is een duw in de rug, maar zal niet volstaan. Slechts 28 procent van de HR-managers gelooft dat het aantal burn-outs hierdoor zal dalen of afremmen.

Elke dag in het rood
Duurzame inzetbaarheid vraagt om meer dan een wet. We hebben maatwerk nodig en aandacht voor de gezondheid, de talentontwikkeling, het engagement en het aanpassingsvermogen van de werknemers. Maar dat sluit een burn-out niet uit. Werknemers die zich zeer sterk betrokken voelen bij hun job en die maar moeilijk kunnen loslaten, kunnen toch nog ‘opbranden’. Vooral als je mentaal minder sterk bent. Betrokken medewerkers hebben is goed, maar werkgevers kunnen er mee voor zorgen dat je niet permanent in het rood gaat. Iedereen kan een stresserend dossier of een moeilijke klant hebben, maar als je gedrag duidelijk verandert – je wordt minder punctueel of stelt werk uit of communiceert minder – spreek dan je werkgever daar over aan.

Uit het oog, uit het bedrijf?
Wie lange tijd thuis zit, vervreemdt van het werk. Dat gaat vrij snel. Al na een maand lijken werknemers in een andere wereld te leven, vaak één waarin dokters en hulpverleners de hoofdrol spelen.

De volgende vijf tips verhogen de kansen op een succesvolle terugkeer.

1. Wie lang thuiszit, leidt een ander leven. In het begin is de drang om opnieuw te gaan werken zeer sterk. Maar die verwatert. Dokters en behandelingen komen na een tijd op de eerste plaats. Door een luisterend oor te bieden, bijvoorbeeld via een regelmatig telefoontje, blijft het contact met de werkgever bestaan. Nodig de werknemer uit om met collega’s een koffie te gaan drinken. Of ga als werkgever eens op bezoek. Zo blijft de band behouden.

2. Als iemand vreest zijn huidige job niet meer aan te kunnen, bespreek dan wat hij wel ziet zitten. Aangepast werk is een optie, net als deeltijds werk of een andere job zoeken, bijvoorbeeld via outplacement of loopbaancoaching. Er bestaan genoeg instanties die mensen daarbij op de goede weg zetten. Het is belangrijk dat mensen hun eigen keuzes maken voordat anderen die in hun plaats maken.

3. Collega’s en leidinggevenden zijn één van de voornaamste redenen waarom we onze job wel of niet graag doen. Zit die relatie goed, dan kan dat de terugkeer van een afwezige werknemer bespoedigen. Hapert er wat, problemen met de baas of in het team, dan is het goed dat dit eerst besproken wordt.

4. Het is oké om langdurig afwezigen af en toe, en op het gepaste moment, uit hun ‘comfortzone’ te halen. Als je merkt dat iemand niet meer vooruitgaat, adviseer dan om elders hulp te zoeken.
Vermijd ook dat iemand gevangen geraakt in het ‘niets doen’. Thuis zitten helpt niemand vooruit, mentaal en fysiek niet. Het is bij een burn-out juist belangrijk dat de persoon zo snel mogelijk terug actief wordt.

5. Weet dat de meeste werknemers vragende partij zijn voor deze vorm van begeleiding, op voorwaarde dat ze zich niet gecontroleerd voelen. Vertrouwen geven en krijgen is belangrijk.

Reacties zijn gesloten.